سخنوران

6 ویژگی مدرس فروش و فن بیان

6 ویژگی مدرس فروش و فن بیان

1-شناخت نیاز مشتری

خواست مردم تقریبا نامحدود اما منابع محدود است.مردم نسبت به موجودی  ای که در اختیار دارندمحصولی را انتخاب خواهند کرد که دارای بیشترین ارزش باشد و به بهترین شکل نیاز خویش را برطرف سازند.

یک بازاریاب برجسته درصدد شناسایی نیاز و خواسته های مردم می باشد.

2-ارش،معیار انتخاب

در جهان بازار،توده ای از محصولات و خدمات می تواند ذهن مشتری را بر هم ریزد که چگونه می بایست در میان این حجم محصولات ،یکی را انتخاب کند؟

معمولا مشتری ارزش های محصول و هزینه ها را با یک مقیاس عینی و دقیق نمی سنجد.

فروشنده موفق شخصی ست که پنداشت مشتری را درباره ی ارزش دگرگون می سازد.

3-رضایت

-عملکرد محصول در ارایه ارزش مورد نظر مشتری (با توجه به انتظار خریدار)

- کیفیت محصول

2 عاملی که می تواند رضایت را قوی و یا ضعیف سازد.

4-عملگرایی مانند یک پزشک حرفه ای

یک کارشناس فروش می بایست ابتدا شناخت کافی از مشتری و مسایل را پیدا کند.سپس سوال های موثر بپرسد و با گوش دادن به او راه حل مناسبی به وی پیشنهاد دهد.درست مانند یک پزشک نیاز بیمار را شناسایی کند سپس برای شناخت او سوال می پرسد و سپس تجویز دارو میکند.

5-پذیرش کلمه ی "نه"

یک کارشناس فروش حرفه ای "نه" شنیدن را بخشی از فرایند فروش دانسته و روحیه اش را از دست نمی دهد.بلکه این امر باعث آن میشود که شناخت شما نسبت به دسته بندی از گروه مردم بیشتر شود.

6- نگرش مثبت

فردی با نگرش مثبت و انگیزه بالا،هم برای خودش مفید است و هم برای سازمان،به آن جهت که پاسخ "نه"ممکن است بسسیار شنیده می شود و نگرش مثبت باعث ارتعاش مثبت می شود.

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت نزد موسسه سخنوران محفوظ می باشد .