سخنوران

موضوع سخنرانی

از موضوعی که قصد سخنرانی درباره آنرا دارید اطلاعات کافی جمع‎آوری کنید

سعي کنيد حتماً ازموضوع مورد نظرتان به اندازه کافي اطلاع وآگاهي داشته باشيد تا با تسلط کامل درباره آن صحبت کنيد. گردآوری اطلاعات کافی،تاثیر به‎سزایی در کاهش میزان استرس و نگرانی شما پیش از سخنرانی دارد.

· به ياد داشته باشيد ؛ هرچه بيشتر مطالعه کنيد ، بيشترخواهيددانست وهرچه بيشتر بدانيد وب ياموزيد ، به جاهاي بهتري ميرسيد.

·وقتي از جنبه هاي گوناگون يک مسئله آگاه باشيد ، با اعتماد به نفس بيشتري راجع به آن صحبت ميکنيد و اين حس مثبت خود را به شنونده نيزمنتقل خواهيدکرد.

·با اشاره به ارزش و اهميت موضوع سخنرانی‎تان،علّت انتخاب خود را در پرداختن به آن بيان کنيد و در صورت لزوم جزئيات يک هم رتبط با مسئله باشند را نيز تشريح کنيد.

·ديگران را در بحث خود وارد کنيد و از نظرات آنها نيز مطلع شويد ، چرا که اگرتا انتهاي بحث پيش برويد ، امکان دارد نقاط کور و مبهمي براي شنوندگان ايجاد شده باشد و آنها فرصت ابراز عقيده يا سؤال درآن موارد را نداشته باشند.

·هرگزفکرنکنيد سکوت حُضّار به معناي تأييد وهمراهي با گفتههاي شماست. حتي اگرسکوت ي نيز حکم فرما شد،سعي کنيد با طرح برخي سؤالات در ارتباط با موضوع مخاطبان را به شرکت در بحث تشويق کنيد.

·ازمکث هاي طولاني و توپوق زدن جدا ًبپرهيزيد ؛زيرا اينگونه موارد نه تنها حاکي از عدم تسلط و آگاهي کافي شما نسبت به موضوع است ؛ بلکه هماهنگي و ارتباط ميان موارد را از ميان ميبرد و در ضمن موجب حواس پرتي شنوندگان و خارج شدن رشته گفتار از دست شما مي‎شود ؛ البته اينکار نياز به تمرين دارد،امّاضروري و امکان‎پذیراست.

·توجه داشته باشيد،حتي عامي‎ترين مردم نيز قادر به درک ميزان توانايي شما دربيان ،کلام ونحوه گفتار هستند . مردم هميشه به خود افراد توجه دارند نه به مدرک و درجه تحصيليشان. پس اگر عالي‎ترين مدارک تحصيلي رانيزداشته باشيد،امادرانتقال مفاهيم ومقاصد مورد نظر خودناتوان باشيد ،موفقيتي کسب نخواهيد کرد.

همانطوركه براي كسب مهارت كافي در هركاري نميتوان از راه ميانبر استفاده كرد . بزرگ شدن و بزرگ ماندن ، به آماده شدن وآماده ماندن بستگي دارد. نکات زیر از نشانه‎های یک سخنران موفق است:

· دربرابر همكاران ايستاده و بدون لرز شدست و گلو به ايراد سخن بپردازد؛

·ترس از صحبت را به شيريني وحلاوت ارتباط دوستانه تبديل كند؛

·به راحتي در برابر انبوه جمعيت ظاهر شده و به بيان نظرات خويش بپردازد؛           

·با همكاران خود روابط صميمانه برقرار نمايد؛

·از ابراز و بيانديدگاه هاي خود هيچگونه هراسي نداشته باشد؛

·درگروههاي كوچك و بزرگ بدون هراس،لرزشدست،خشكي گلوو لرزش صدا ، به ايراد سخنراني بپردازد؛

· با اصول وعظ و خطا به و هدايت و ارشاد آشناگرديده و خود در اين زمينه نقش آفرين باشد؛

·در مجامع خصوصي ، ميهمانيها ، جشن ها و مراسم ، سنجيده ، معقول و همه پسند سخن گويد وآداب سخنراني را فراگيرد؛

·بامخاطبين ارتباطی موثر داشته باشد و اهداف سازماني و مديريتي خود را به كاركنان و مسئولين مربوطه تفهيم کند؛

·در نحوه عملكرد ديگر افراد تاثیرگذار باشد؛

·به ارتقاء وپيشرفت شركتكنندگان كارگاههای آموزشی و... یاری رساند؛

موارد فوق ، نکاتي ساده امّا مهم را به شما يادآوري ميکنندکه با وجود ساده بودن نياز به تمرين وصرف وقت  دارند.گروه سخنوران امیدوار است که شمابارعايت این نکات درزندگي اجتماعي و کارهاي خود ، به موفقيت ها ي روزافزون دستيابيد.

مدرس سخنوری

آموزش سخنوری و فن بیان

آموزش سخنرانی و فن بیان

آموزش فن بیان

مدرس زبان بدن

آموزش زبان بدن

آموزش بازاریابی و فروش

مدرس بازاریابی و فروش

مدرس اصول و فنون مذاکره

آموزش اصول و فنون مذاکرات

آموزش غلبه بر اضطراب و کمرویی

مدرس غلبه بر اضطراب و کمرویی

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت نزد موسسه سخنوران محفوظ می باشد .