سخنوران

معیارهای افزایش نفوذ کلام

"معیارهای افزایش نفوذ کلام"

یکی از خردمندان روم باستان گفته است :" سخن ، آینه ی روح است؛وجود انسان در کلام اومتجلی می شود  "

 در ابتدا شاید این سخن  اغراق آمیز به نظر آید ، اما واقعیت این است که  شنونده ، شما را از راه سخن تان می شناسد. پس شاید بهتر باشد صدای خود را ضبط کرده وچندین بار  به آن گوش فرا دهید.

اولین بار که صدای ضبط شده ی خود را شنیدید، چه احساسی داشتید؟!

آیا حیرت زده نشده  و اندکی ناامیدی در وجود خویش احساس ننمودید؟ آیا صدایتان ضعیف تر ، گرفته تر، نازک ترو ناموزون تر از آن چه انتظار داشتید نبود؟ قطعاً پاسخ اکثریت آدم ها در این مورد  مثبت خواهد بود ؛ اغلب اوقات وقتی برای اولین بار صدای ضبط شده خود را از طریق منبعی خارجی می شنویم شوکه می شویم، اما همین امر می تواند مقدمه ای شود تا در صدد اصلاح آن بر آییم.  صدا موهبتی است الهی که مختص شخص "ما" است ، اما این "ما " هستیم که می توانیم آنرا پرورش داده وبا تمرین وتلاش ، بهبود بخشیم .

پس صدای خود را ضبط نموده  و  چندین بار آن را به دقت گوش دهید  . آن گاه سعی کنید ضعف ها ونقاط قوت را شناخته  و در صدد حذف  یا  تقویت آنها  بر آیید  .  مطالعه ، تمرین و تجربه ی مکرر می تواند شما را برای دست یابی به صدایی زنده تر ، پر طنین تر و رساتر یاری بخشد.

بخشی از افسانه ی " دو شهر " چارلز دیکنز که توسط جان کندی درسخنرانی افتتاحیه اش در سال ۱۹۶۱ ایراد گردیداز سوی دکتر کرانل برای آزمودن صدا پیشنهاد شده است:

( بهترین دوران بود ، بدترین دوران بود.عصر خرد بود ، عصر دیوانگی بود.فصل روشنایی بود، فصل تاریکی بود. بهار امید بود، زمستان نومیدی بود. همه چیز داشتیم ، و هیچ چیز نداشتیم. همه راهی بهشت بودیم ، همه رهسپار جهنم بودیم )

متن فوق  را با صدای بلند خوانده و ضبط کنید ؛ حال موقع آن رسیده که صدای ضبط شده ی خود رابارها وبارها   به دقت گوش داده و آنگاه بر اساس هفتمعیارزیر خود را بسنجید.

1-سرعت  :

صدای  ضبط شده ی خود را گوش دهید ، آیا تند  وطوطی وار است و یاکند وکسل کننده ؟ویا اینکه شمرده و مناسب ؟ بهتر است با کنترل زمان ، ببینید دقیقه ای چند کلمه برزبان می رانید؟ اغلب معتقدند دقیقه ای ۱۵۰ کلمه ، عدد خوبی است اما به هرحال در شرایط مختلف این عدد می تواند اندکی پس وپیش شود.

2- آهنگ صدا :

آیا در میدان سخنرانی با سرعت ثابت می رانید یا این که نه ، با هوشمندی در جایی شتابگرفتهو در جایی دیگر ازسرعت خویش در بیان برخی جملات می کاهید تا بر امری تاکید نمایید؟  آیا با حال و هوای موضوعمورد بحث  هماهنگ می شوید؟

3-دقت در ادای کلمات ، عبارت ها و جمله ها

تاکید بر  برخی از کلمات باید در کلام ما رعایت شود .جمله های دیکنز را دو جور می توان خواند که با یکدیگر خیلی فرق دارند." بهترین دوران بود؛ بدترین دوران بود." اما خواندن درست آن چنین است :" بهترین دوران بود؛بدترین دوران بود."

4-کنترل صدا

 صدا باید آن قدر بلند ورسا  باشد که در سرتاسر محیط سخنرانی طنین افکند( داد نباید زد اما !!) اگر چنین نیست ، نفسی عمیق بکشید و بعد سعی کنید صدایتان به جای گلو از عمق سینه خارج شود.

5-ریتم صدا

آیا صدایتان ریتم دارد ؟ آیا ریتم صدایتان از جمله ای به جمله ی دیگر فرق می کند تا از یکنواختی در آید؟ صدایتان دریایی مواج است یا در یاچه ای بی حرکت و آرام؟

6-وضوح

آیا واژه ها را واضح بیان می کنید یا این که بعضی واژه ها را جویده ونامفهوم ادا می کنید ؟ آیا گاهی تپق می زنید ؟ مشکلاتی از اینقبیل را می توان با تمرین برطرف کرد.

7-تلفظ صحیح

نوار صدای ضبط شده رادر اختیار همسر یا دوستی مسلط به تلفظ کلمات بگذارید تا اگربه نظر او  لغزشی داشته اید ، به شما تذکر دهد.

بنابراین هر کسی می تواند صدای خود را بهبود بخشد و نقایص آن را بر طرف سازد.

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت نزد موسسه سخنوران محفوظ می باشد .