سخنوران

معنای علامت‌ها در حالت‌های در زبان بدن

آموزش سخنوری و فن بیان

معنای علامت‌ها در حالت‌های «آری»، «نه» ، «شاید»

حالت‌های «آری»

ـ بازبودن کف دست

ـ خم شدن به جلو

ـ لبخند زدن

ـ برقراری تماس چشمی بیشتر

ـ سرچنباندن به علامت تأیید

حالت‌های «نه»

ـ روی هم تاکردن بازوان

ـ ضربه زدن با انگشتان

ـ دست بر بالای چانه گذاشتن

ـ پاها و تنه، نشانه رفتن به سمت‌های مختلف

ـ قرار گرفتن دست‌ها روی زانو

ـ قرار دادن دست بر روی دهان

ـ وول خوردن

ـ حرکت دایم چشم‌ها

ـ سر به اطراف تکان دادن

ـ اخم کردن

ـ از گوشه چشم‌ها نگاه کردن

حالت‌های «شاید»

ـ جرعه‌ای آب نوشیدن

ـ گاز گرفتن بالای عینک

ـ پاک کردن عینک

ـ خاراندن سر

ـ دست کشیدن به چانه

آموزش سخنرانی و فن بیان: کانون سخنوران

مدرس سخنوری:استاد حسینیان

مدرس فن بیان:استاد حسینیان

مدرس سخنرانی:استاد حسینیان

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت نزد موسسه سخنوران محفوظ می باشد .