سخنوران

مشکلات طرز بیان (صدا در بیان)

مشکلات طرز بیان (صدا در بیان)

در مواردی با وجود اینکه دستگاه تنفسی و صوتی به طور مناسب کار می‌کنند، باز هم ممکن است طرز بیان رضایت بخش و مطلوب نباشد. در این حالت پنج مشکل اساسی می‌تواند وجود داشته باشد:

1- یکنواختی: عدم توانایی در تغییر زیرو بمی صدا، طرز بیانی یکنواخت را پدید می‌آورد.  یک صدای یکنواخت برای شنیدن کسل کننده و خسته‌کننده می‌شود، ضمن اینکه خود گوینده نیز با صحبت کردن در یک صدای یکنواخت موجبات آزردگی تارهای صوتی خود را فراهم می‌آورد. فردی‌که با صدایی یکنواخت صحبت می‌کند باید به تفاوتها و تغییرات ظریف در بالا و پایین بردن ارتفاع صدا توجه کند.

2 ـزیر و بمی غیر معمول بعضی از افراد تلاش می‌کنند تا خارج از محدوده زیرو بمی صدایشان یا خیلی بالا یا خیلی پایین صحبت کنند. این کیفیت غیر معمول وخارج از محدوده مشکل ایجاد می‌کند. مثل بعضی از گزارشگران مرد در گزارشها بینهیاهوی جمعیت پس از گزارش صدایشان می‌گیرد. در مجموع با انتخاب یک محدوده زیر و بمی، با آرامش و باحس طبیعی در صدا می‌توان طرز بیان را مطلوب‌تر کرد.

3 ـآوازگونه خوانی: یک طرز بیان آواز گونه که با یک ریتم فراز و نشیب‌دار بروز می‌کند. در واقع یک الگوی صدای قابل پیش بینی که با پهنایی مصنوعی و نوسانهای زیر و بمی مشخصی مثل خواننده موسیقی پاپ بروز می‌کند. این مشکل را با شناخت و سازگاری با یک ضربه آهنگ گفتاری طبیعی می‌توان برطرف کرد.

4 ـالگوی پایانی: بسیاری از افراد عبارت و جمله‌های خود را بازیر و بمی مشابهی تمام می‌کنند. یک الگوی صوتی که قابل پیش بینی باشد خسته کننده و باعث حواس پرتی خواهد بود.

5 ـ حال زوزه یک صدای جیغ گونه در اثر صحبت کردن با زیر و بمی بسیار بالا و کشیدن حروف صدادار پدید می آید،مثلا (اُاُاُاُ میدوارم...). شناخت طرز بیان زوزه مانند،نخستین گام در برطرف کردن آنهاست. با استفاده از زیر و بمی بهتر و نکشیدن حروف صدادار، می‌توان آن را بهبود داد. صدای زوزه گونه گاهی اوقات با طرز بیان توبینی همراه می‌شود و دلیل این امر هم عمدتاً هوای زیادی است که در طول گفتار به سمت بینی منحرف می شود. 

 

مدرس سخنرانی در اجتماعات

استاد حسینیان

آموزش سخنوری

آموزش سخنرانی و فن بیان

آموزش سخنوری و فن بیان

موسسه سخنوران

مدرس زبان بدن

مدرس سخنوری

آموزش زبان بدن

آموزش فن بیان

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت نزد موسسه سخنوران محفوظ می باشد .