سخنوران

شروع خوب،آغاز یک سخنرانی خوب است

شروع خوب،آغاز یک سخنرانی خوب است

اغلب شروع سخنرانی ، سخت اما مهم وتاثیرگزار است واز آنجا که ذهن مخاطب در آغاز، آماده ومشتاق است، جلب توجه وی با بیان سخن ومطلبی که حس کنجکاویاو را برانگیزاند میتواند سخنرانی شما را دلچسب تر ودل نشین تر جلوه دهد چرا که ؛کنجکاوی عامل پر قدرتی است .

پروفسور رابینسون می گوید:

"مولد ترس ندانستن است وندانستن از نداشتن تجربه ناشی می شود "

به یاد داشته باشید برای آنکه سخنانتان جالب توجه وبدیع شود ،نباید سعی کنید تنها عقاید شخصی خود را (در باره موضوع سخنرانی) ابراز کنید بلکه می بایست نظرات موافق ومخالف را نیز مطرح نمایید ؛در این صورت شنونده به احتمال بیشتری پذیرای منطق شما خواهد بود . خوشبختی از آن کسی است که در فضای شکر گزاری زندگی کند،چه دنیا به کام او باشد وچه نباشد ؛چه آن زمان که می دود ونمیرسد وچه آن هنگام که گامی بر نداشته ،خود را در مقصد می بیند.خوشبختی چیزی جز آرامش نیست وهرآن کس که از این موهبت الهی برخوردار گردد،خوشبخت است .

مدرس  سخنرانی

مدرس غلبه بر اضطراب و کمرویی

مدرس اصول و فنون مذاکرات

مدرس سخنرانی در اجتماعات

استاد حسینیان

آموزش سخنوری

آموزش سخنرانی و فن بیان

آموزش سخنوری و فن بیان

موسسه سخنوران

مدرس زبان بدن

مدرس سخنوری

آموزش زبان بدن

آموزش فن بیان

 
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت نزد موسسه سخنوران محفوظ می باشد .