سخنوران

سخنرانی در جمع

1-فصاحت کلام

یک سخنور همیشه در ابعاد کلامی می بایست چهارچوبی را رعایت نماید،کلمات عجیب و نامانوسی که ممکن است خدشه ای به شعور مخاطب وارد کند جایز نیست،زبانی قابل فهم،رسا و در عین حال فاخر در شان در منزلت یک مخاطب جای می گیرد.

2-جدیت در رفتار،جزم اندیشی در گفتار

رعایت اعتدال در نوع رفتار و جنس گفتار ،سیل بیشتری از مخاطبان را هم مسیر کلام میکند.گفتار و رفتار ،جملگی جلوه هایی از میزان تعقل ورزی و تشخص سخنور هستند.

3-ایجاد انگیزش کلام

مهمترین هدفی که یک سخنران دنبال می کند.فراهم کردن فضای ترغیبی و تشویقی مخاطب است ودر این بین لحن و نوع استفاده از صدا و میزان بازی با آهنگ کلام ،علاوه بر از بین بردن ریتم یکنواخت و فضای رخوت بار در کلام ،می تواند منجر به جلب توجه بیشتر مخاطب هم بشود.

4-چالش اندیشه مخاطب

تا زمانی که شخصی گرسنه نباشد،غذای جدید شما را میل نخواهد کرد.

اگر نتوانید  مخاطبتان را نسبت به آنچه می اندیشید مردد نمایید،هرگز نمی توانید وی را به آنچه بیان می کنید،ترغیب نمایید.دید متفاوت و بیان متفاوت،خود ابزاری ست برای سخنران تا تمایز ایجاد نماید.

5-مثبت اندیشی

قبل از سخنرانی خود را تجسم نمایید که یک ارائه ی موفق داشته اید و از این امر که توانسته ایید تاثیر مثبتی روی دیگران بگذارید،بسیار خشنود هستید،چرخه ی گفت و گوی منفی تنها شما را در این امر ضعیف خواهد کرد.

6- ارزیابی

با ارزیابی خود می توانید در برنامه های آینده،خود را ارتقا دهید و در نهایت ،به خوددقت نمایید که چگونه اتفاقات غیر منتظره را هدایت می کنید،مانند عطسه و یا سوال مخاطبی که آمادگی ذهنی جهت آن ندارید.

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت نزد موسسه سخنوران محفوظ می باشد .