سخنوران

بازاریابی حرفه ای

نظرات مشتری می تواند مستقیما ما را به عملکرد بهینه راهنمایی کند.توسط نظرات مشتری میتوان نکات مثبت و اثر بخش و همچنین نکات منفی و آسیب رسان را شناسایی کرد و سنجش عملکرد واقعی را به همراه داشت

نحوه ی دریافت بازخورد از مشتری:

-  گرفتن بازخورد از طریق ارتباطات مستقیم و چهره به چهره کارکنان با مشتری

-  به کارگیری افرادی که دارای اطلاعات وسیع و مبسوطی هستند

-گزارش دهی

-  تشکیل گروه حل مسئله و طوفان مغزی

همیشه در نظر داشته باشیم که کسب سود ما از طریق مشتری تامین میگردد،ضرورتست با مشتری نهایت دقت را اعمال کنیم .

با رقابتی تر شدن کسب وکار،اهمیت ارتباط موثر با مشتریان بیشتر می شود ،بنابراین شیوه های ارتباط دو طرفه نظیر فروش شخصی و بازرایابی مستقیم موثرتر خواهند بود و علت تعامل دو طرفه ای است که مابین مرکز اقتصادی  و مشتریان صورت می گیرد.در این نوع ارتباط ،مرکز اقتصادی می تواند در شناساندن خویش به مشتری تلاش کند تا بتواند نیاز و تقاضای او را به سمت مرکز سوق دهد.

بازاریابی و ارتباطات دو مولفه جدایی ناپذیر.

استراتژی موفق،تیم قوی روابط عمومی،بخش فروش ورزیده،عواملی هستند که می توانند برای ارتقا جایگاه موثر باشند.

مراحل کار بازاریابی

-تعریف بازار گرایی:توجه و تمایل گرایش به مشتری و بازار

-بازار شناسی:تحقیقات بازاریابی برای شناخت فروشندگان و خریداران بالقوه

-  بازاریابی:هدف و بخش بندی بازار و تلاش آگاهانه برای تخصیص بهینه منابع و ایجاد نوعی تخصیص بازار

- بازار سازی:ورود به بازار وایجاد سهم بازار و یافتن جایگاه دلخواه

-بازار گرمی:حضور در نمایشگاه و انجام تبلیغات و ابتکار جهت جذب مشتری

-  بازار گردی:حضور در صحنه معاملات و بازارها که باعث میشود بازار یاب با تغییر و تحولات آشنا شود

-بازار سنجی:مقایسه ارزیابی گذشته و حال و دیگران را به تصویر کشیدن برای آینده بهتر

-بازار ذاری:به معنی افزایش و حفظ مشتری که نیاز به خلاقیت دارد.

-بازارگردانی:شامل قیمت تولید و توزیع و ترفیع بازار.

در دنیای مدرن امروز بدون بازاریابی نمی توان به فعالیت اقتصادی ادامه داد،در نظر داشته باشید که بازاریابی تبلیغات نیست!

بازاریابی ارایه محصول یا خدمت مناسب در بازار مناسب با قیمت مناسب است.در بازاریابی باید از مفاهیم،تعاریف روشن داشت و به زمین و زمان به صورت بلند مدت نگریست،بازاریابی به تمامی کسب و کارها معطوف میشود و نباید با تبلیغات اشتباه گرفته شود.

 

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت نزد موسسه سخنوران محفوظ می باشد .