سخنوران

ارتفاع فرکانس صدا

آموزش سخنوری

حال بازمیگردیم به ارتفاع (فرکانس ) صدا:

اول اینکه کلا" صداهای بم در عالم هستی تحت شرایط خاصی تولید میشوند . در مورد سازها , انهایی که صدای بم

تولید میکنند که کاسه های بزرگی دارند یا سطح وسیعی دارند . مثلا" اندازه کاسه یک کنتر باس که صدای بم تولید

میکند رابا ویولون معمولی که صدای زیرتری دارد مقایسه کنید . یا اندازه کاسه یک عود را بایک کاسه سه تار

مقایسه کنید یا وسعت یک دف را با یک دایره قیاس  کنید . هرچه کاسه ساز بزرگتر میشود صدای بم تری تولید میکند

یا به عبارتی صدای بم از کاسه ای تولید میشود که عمق بیشتری دارد .

در مورد صداهای انسانی هم به همین صورت است . صداهای بم از حنجره هایی بلند میشوند که ویژگیهای فیزیکی

خاص داشته باشند و این ها با حنجره های معمولی تفاوت دارند.

به عبارتی می توان گفت که صداهای بم از عمق برمی خیزند و صداهای زیر بیشتر از سطح بلند می شوند. می توان

حتی با ریختن مقادیر متفاوتی از اب در لیوان های کریستالی صداهای زیر را رانتهای مختلف از آنها استخراج کرد ,

ولی ایجاد صدای بم به ظرف عمیق تری نیاز دارد .

دوم این که صداهای بم کلا" کمیاب تر هستند و صداهای زیر فراوان تر.: در جمعیت سازها تعداد سارهایی که صدای

بم تولید میکنند مثل کنتر باس بسیار کمتر از تعداد سازهای شبیه به آنها است که صدای زیر ایجاد میکنند مثل ویولون

به همین صورت در یک مدت زمانی خاص تعداد سازهای باس که تولید میشوند در مقایسه با سازهای معمولی بسیار

 کمترند , مثل سنتور باس و سنتور , عود و سازهای کاسه دار کوچک همچون سه تار و ...البته این مسئله خود دلایل

متعددی دارد که از آنها میتوان به هزینه بر بودن تولید سازهای بزرگ اشاره نمود .

 

در جمعیت انسانی هم به همین صورت است : حدود نیمی از جمعیت انسانی را زنان تشکیل می دهند که عموما"

صدای زیری دارند و در بین مردان هم عده کسانی که صدای بمی با تون دلپذیر داشته باشند کم است .

با توجه به تو نکته ای که ذکر شد میتوان به راز ارزشمندی صداهای بم (دارای تن مناسب )پی برد .

کمیاب بودن صدای بم واجد طنین مناسب باعث شده است که فردی به نام لوچیانو پاواروتی در دنیا منحصر به فرد و

دارای چنین جایگاه رفیعی باشد .

آیا دقت کرده اید که برای تداعی  شب  در ذهن ها مثلا"در اثر  "شب سکوت کویر" از صدای بم بربت یا سازهای

دیگر واجد صدای بم استفاده شده است . این دقیقا به این دلیل است که شب عمیق است و یا به عبارتی تاریکی عمیق

زیادی دارد و چنین عمقی فقط با صداهای بم قابل تصویر سازی است .

اگر اهل شنیدن تصنیف ها و ترانه های قدیمی ایرانی هستید شاید متوجه شره باشید که در بین خوانندگان زن بیشتر

تمایل به شنیدن صدای آنهایی دارید که صدای بم تری نسبت به سایرین دارند .

و دقیقا" بنا به مطالبی که ارائه شد صدای مرحوم  "ناصر عبداللهی"  یکی از ارزشمندترین صداهایی بود که طی

سالهای اخیربروز کرده بود که متاسفانه برای همیشه خاموش شد و این ضایعه دردناکی برای موسیقی ایران بود که

شاید تا سالها و یا دهها سال جبران نشود .

البته مطالب ذکر شده به هیچ وجه دلیدی بر کم ارزش بودن صداهای زیر نیستند و در بین صداهای زیر واجد تون

مناسب هم صداهایی وجود دارند که بسیار دلپذیر و بعضا" آسمانی هستند , فلوت سحرآمیز موتسارت را حتما

شنیده اید .

و نیز حتما ذکر شود که هر صدای بمی هم لزوما" ارزشمند نیست و برای اینکه واجد ارزش شود شرایط دیگری نیز

لازم است ,منجمله داشتن طنین مناسب و همینطور استقفاده مناسب و به جا از صداهای بم در ارکستراسیون 

آموزش سخنرانی و فن بیان: کانون سخنوران

مدرس سخنوری:استاد حسینیان

مدرس فن بیان:استاد حسینیان

مدرس سخنرانی:استاد حسینیان

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت نزد موسسه سخنوران محفوظ می باشد .