سخنوران

آموزش فن بیان و سخنرانی و تکنیک‌های ارتباطی-بخش ششم

شنیدار مؤثر

یکی از مهمترین ارکان ارتباطی به خصوص درگفتگوها مقوله‌ی شنیدار و به طور کلی هنر خوب گوش کردن می‌باشد. و بنا به اعتقاد بسیاری از بزرگان عرصه‌ی ارتباط وحتی ادب تا زمانی که مهارت در شنیدار ایجاد نگردد حتی ایجاد بیان مؤثر میسر نخواهد شد. سخن زمانی مقبول می‌افتد که متناسب با آنچه طرف رابطه می‌گوید، بیان گردد و در غیر اینصورت اگر فردی صرفاً در پی سخن گفتن برآید و شنونده‌ی خوبی نیز نباشد حتی اگر از واژگان نیز به خوبی بهره گیرد، ملال‌آور خواهد شد. شنیدار مؤثر و خوب گوش کردن باعث ایجاد خرد ارتباطی می‌گردد.

هرچند بسیاری افراد نیز گوش می‌کنند، اما بسیاری هم گوش نمی‌کنند. بیشتر مدیران بازرگانی درجه یک، سیاستمداران موفق و معلمان باهوش، شنوندگانی بسیار عالی هستند. بیشتر کارهایی که آنها انجام می‌دهند بر اساس جذب اطلاعات کلامی‌ای است که دریافت می‌کنند، دریافت سریع و دقیق آن...

در عصر ما که عصر ارتباطات نام گرفته است، گوش کردن از همیشه مهمتر شده‌است، به همین دلیل در اکثر شرکت‌ها، شنوندگان فعال و مؤثر موقعیت‌های برتر را اشغال کرده‌اند و شنوندگان منفعل بیشتر  تشویق می‌شوند و پیشرفت می‌کنند.

گوش کردن همراه با قدردانی:

گوش کردن برای لذت یا سرگرمی، مثل موقعی که به موسیقی، به یک کمدی عالی یا به یک سخنرانی سرگرم‌کننده و جالب توجه گوش فرا می‌دهیم.

گوش دادن همراه با تأثیرپذیری:

گوش دادن به منظور ارائه حمایت عاطفی نسبت به ناطق مثل هنگامی که روانپزشکی به اظهارات بیماری گوش می‌کند یا هنگامی که با حس همدردی به درددل‌های دوستی که گرفتار فشار روحی است، گوش فرا می‌دهیم.

گوش دادن برای درک مطلب:

گوش دادن برای فهم پیام یک گوینده مثل موقعی که در یک سخنرانی شرکت می‌کنیم یا به آدرس منزل دوست خود برای یافتن خانه‌اش گوش می‌دهیم.

 

آموزش تکنیک‌های ارتباطی و فن بیان و سخنرانی-پیشگفتار

آموزش تکنیک‌های ارتباطی و فن بیان و سخنرانی-بخش اول

 
 
 
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت نزد موسسه سخنوران محفوظ می باشد .