سخنوران

آموزش فن بیان مبحث زبان بدن فصل یازدهم

دست‌ها به حالت سقف خانه

معنی یک حرکت، با در نظر گرفتن مجموعه‌ای از حرکات به دست می‌آید، همچون کلمات که باید از محتوای کل جمله معنای آنها را فهمید. اما این حرکت که نوک انگشتان با هم تماس دارند و دست‌ها به حالتی شیب‌دار همچون سقف یک خانه قرار می‌گیرند، به ندرت با حرکت دیگری همراه است. این حرکت ویژه‌ی افرادی با اعتماد به نفس زیاد است که به غیر از این مورد بسیار کم مورد استفاده قرار می‌گیرد. پیام این حرکت، نشان دادن اعتماد به نفس است.

بررسی حرکتِ جالب توجهِ فوق مشخص کرد که اغلب زمانی از این حرکت استفاده می‌شود که یک فرد بالادست با زیردست خود ارتباط دارد و اینکه به عنوان تنها حرکت نشان‌دهنده دانش‌برتر و مسلط ظاهر می‌شود. مدیران وقتی به زیردست خود دستور یا پیشنهادی می‌دهند اغلب این حرکت را به کار می‌برند. حسابداران و وکلا نیز از این حرکت زیاد استفاده می‌کنند.

این حرکت دو حالت دارد. سقف رو به بالا : حالت رایج آن، وقتی که فرد نظراتش را بیان می کند، از آن استفاده می‌کند. سقف رو به پایین : وقتی فرد اکثراً در حال گوش دادن باشد از این حرکت استفاده می‌کند. نیرنبرگ و کالرو دریافتند که زنان حرکت سقف رو به پایین را بیشتر به کار می‌برند. اگر سقف رو به بالا باشد و فرد هم‌زمان سرش را به عقب تکیه داده باشد، احساس از خود راضی بودن یا غرور را منتقل می‌کند.

البته حرکت دست‌ها در حالت سقفی، نشانه‌هایی مثبت هستند؛ با این حال ممکن است هم در شرایط منفی و هم در شرایط مثبت به کار گرفته شوند و به همین خاطر گاهی اشتباه تعبیر می‌شوند. فرض کنیم فروشنده‌ای در حین صحبت با مشتری، چند نشانه‌ی مثبت از او دریافت کند، مانند کف دست گشوده، خم شدن به جلو و بالا گرفتن سر؛ اما در پایان مذاکره، مشتری دستانش را به شکل سقف درآورد.

زمانی که این حرکت به دنبال چند حرکت مثبت انجام شده باشد، به خصوص وقتی که نماینده فروش راه حلی برای مشکلِ مشتری ارائه داده باشد، به این ترتیب مشتری می‌خواهد به او بفهماند که مذاکره تمام است و باید قرارداد نوشته شود. اما اگر برعکس، مشتری تعدادی پیام منفی ارسال نماید، مانند دست به سینه شدن، روی هم انداختن پاها، نگاه کردن به سمتی دیگر و یا مالیدن دست به صورت و بعد از مذاکره دستانش را به شکل سقف درآورد، بدان معنا است که هیچ چیز نخواهد خرید و می‌خواهد از دست نماینده‌ی فروش خلاص شود، پس این حرکت گاهی نشانه‌ی مثبتی است و در مورد دیگر منفی. حرکاتی که قبل از حرکت دست به حالت سقف اتفاق می‌‌افتند کلید تعبیر آن است. 

آموزش زبان بدن

آموزش زبان بدن فصل اول

آموزش زبان بدن فصل سوم

آموزش زبان بدن فصل چهارم

آموزش زبان بدن فصل پنجم

آموزش زبان بدن فصل ششم

آموزش زبان بدن فصل هفتم

آموزش زبان بدن فصل هشتم

آموزش زبان بدن فصل نهم

 

 
 
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت نزد موسسه سخنوران محفوظ می باشد .