سخنوران

آموزش فنون مذاکرات-فصل دوم

آموزش اصول و فنون مذاکرات-هدف 

هدف: چیزی است که انگیزه‌ی ما می‌شود و به دنبال آن می‌رویم برای رسیدن به نتایج مختلف.

اجزاء هدف: هدف غایی، هدف میانی، هدف آنی

در هدف از کل به جزء می‌رسیم.

چنانچه هدف غایی مشخص نباشد، هدف میانی و آنی هم شکل نمی گیرد. بعد از حصول هر هدف غایی، فرد می تواند اهداف غایی دیگری را برگزیند.

در ارتباطات خیلی مواقع هدف نهایی وجود ندارد.

طرفهای رابطه را تنها بر اساس«یک هدف»، نشناسید بر اساس شعار مذاکراتی «هدف در یک رابطه‌ی انسانی می‌تواند بدون انتها باشد».

منابع قدرت انسانی: در دنیای امروز لازم نیست با همه‌ی انسانها ارتباط برقرار شود فقط، باتعدادی از آنها باید رابطه‌ی جدی داشته باشیم.

وقتی هدف شکل می‌گیرد اولویتهای ارتباطی را هم به وجود می‌آورد. خیلی از مواقع هم می‌تواند برعکس اتفاق بیافتد، در این شرایطبرای رسیدن به هدف، احتیاج به شناخت داریم و اولویت ما سریعتر از هدفمان شکل می‌گیرد.

برای برقراری بعضی از ارتباطات باید بسترسازی کرد و این بسترسازی‌ها مثل کاشت نهال‌اند که یا تنومند می‌شوند و یا در حد یک نهال باقی می‌مانند و یا خشک می‌شوند و می‌افتند.

چنانچه اولویت ما در هدف مشخص باشد دیگر دچار انحراف در رابطه و یا شتاب زدگی یا خطا و اشتباه در آن رابطه هم نخواهیم شد.

تعیین اولویت‌ها کمک می‌کند تا به جای برخورد، بازخوردبدهیم. وقتی اولویت‌ها مشخص باشد لزومی ندارد که توقعات نابجا هم ایجاد شود. اولویتها می‌توانند کنترل کننده‌ی یک رابطه باشند.

بعد از شناخت اولویتها می‌توانیم به درک درستی از«حدود قرمز ارتباطی» هم برسیم. حفظ این حدود به معنی احتیاط در، دادن و گرفتن اطلاعات است.

باز هم به این مقاله سر بزنید! مطالب جدیدی در راه است...

 آموزش مذاکرات تجاری، آموزش مذاکره تلفنی، اصول و فنون مذاکرات تجاری،  اصول و فنون مذاکره موفق، اصول و فنون مذاکره با مشتری، هنر مذاکره، اصول و فنون مذاکره در تبلیغات، اصول و فنون مذاکره در اسلام،اصول و فنون مذاکره در خانواده، اصول و فنون مذاکره در قراردادهای بین المللی، اصول و فنون مذاکره و ترفندهای آن، اصول و فنون مذاکره در فروش   

آموزش اصول و فنون مذاکرات-مقدمه

 

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت نزد موسسه سخنوران محفوظ می باشد .