سخنوران

آموزش صداسازی
ارائه سخنی درخور با صدایی دلنشین و لحنی اثرگذار و با ادا و تلفظ قدرتمند و سالم یکی از آرزوهای هر انسان امروزی مترقی است که برای گشایش مسیر ارتباطی خویشی و هموار نمودن راه ارتباط نسبت به وصول نتایج دلخواه سعی در استفاده از بیانی بی نقص می نماید.
 
در فن بیان سخن پردازی مطرح نیست که سخنگویی و سخنوری مورد بحث است. بیان سخندانی است و فن بیان سخنرانی است. فن بیان راز موفقیت هر انسان خوش سخن خواهد بود. انسان فاقد توانایی آواسازی بیانی حتی ارزش های بیانی و بلاغی سخن زیبا را نیز در هنگام گفتن از بین خواهد برد. چه بسیار افراد ناشی در سخنوری، قدرتمندترین و غنی ترین جمله و یا عبارت را در هنگام گفتن به نحوی می گویند که گویی هیچ چیز گفته نشده و چه بسیار سخنوران حرفه ای که ساده ترین جملات و سخنان را به نحوی گفته اند که گویی زیباترین سخنی بوده است که تا این لحظه شنیده شده است.
 
فن بیان فن چه گفتن نیست ، فن چگونه گفتن است
 
در فن بیان و صداسازی رعایت موارد زیر مهم است :
سرعت و صراحت در صدا
نحوه ادا و تلفظ کلمات
سکوت در بین کلمات و جملات
استفاده از تکیه کلام
نحوه بیان کلمات ربطی
اندازه صدا متناسب با کلام
تاکیدات کلامی
لحن: لحن برواژه، لحن بر محتوا و لحن بر صدا
در فن تکلم باید به چند حیطه توجه کرد: تکلم با صرف حداقل انرژی، تکلم صحیح، تکلم متناسب با محیط، تکلم مطبوع، تکلم پرقدرت، تکلم مفید و تکلم به نحوی که گوینده از آثار محدود کننده کلام آزاد بماند
 
 
 
کمروئی، خجالت
 
آداب معاشرت
 
سخنرانی حرفه ای و زبان بدن
 
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت نزد موسسه سخنوران محفوظ می باشد .