سخنوران

آموزش سخنوری و فن بیان مبحث فن بیان-پنجم

ساخت آواها با دستگاه صوتی

در طول تنفس طبیعی، تارهای صوتی، آرام و رها  جدا هستند.

در طول پدیدآیی آواها یا همان حروف و صدای مفهوم دار، چین خوردگیهای جمع شده از جریان هوا از طریق حنجره جلوگیری می‌کنند. راه‌های فرار هوا از میان چین خوردگیها در شکست‌های کوتاهی در صدم یا هزارم ثانیه اتفاق می افتد. این شکستها باعث ارتعاشاتی درهوا می‌شود. ترکیب تنش و فشار هوا، روی تارهای صوتی، انواع زیر و بمی و بلندی صدا را به وجود می‌آورد. هر ارتعاش کوچکی که تولید شود می‌تواند صدای آوایی در پی داشته‌باشد. درست همان‌طوری‌که در سازهایی مثل ویلون وتار حفره پشت آنها صداهای پدید آمده را تقویت و رساترمی‌کند. در دستگاه صوتی هم حفره‌های گلو،دهان و بینی این اقدام را انجام می‌دهند.

 در اینجا می‌توان به نقش کمکی سینوس‌ها و استخوان‌های جمجمه در رابطه با تقویت صدا اشاره کرد. تشدید صدا در حفره بینی آشکارترین حالت در تلفظ آواهای توبینی است. همچون ادای حرف «م» یا «ن». برای دریافت نقش تقویت‌کننده حفره‌ای مثل حفره بینی، می‌توانید دهان را کاملا بسته و از بینی صحبت کردن را تجربه کنید.

تغییرات صدا در حین رشد

زیرترین صدای فرد هنگام گریه پس از تولد است. گریه‌ها به مرور تغییر می‌‌کند و این توانایی را به کودک می‌دهد که به وسیله آنها نیازهای خود را به اطرافیان نشان دهد. به عنوان مثال: گریه ناشی از درد بسیار زیر و مدت آن زیاد است در صورتیکه گریه ناشی از گرسنگی بم‌تر، مدت آن نیز کمتر است. همچنین از روی ویژگی صدا در همین گریه‌هاست که می‌توان کودک طبیعی را از غیر طبیعی تشخیص داد.

زیر یا بم بودن صدای کودکان بین پسر و دختر تفاوتی ندارد و تغییرات ایجاد شده تقریبا بین سنین 10 – 12 سالگی صورت می‌گیرد. به این نحو که هم در دختران وهم در پسران صدا بم‌تر می‌شود با این تفاوت که میزان بم شدن صدا در پسران بیشتر از دختران است. درست در همین سنین است که یک دوره گرفتگی صدا به علت تغییرات هورمونی در سنین بلوغ هم در پسران و هم در دختران ایجاد می‌شود و اگر در این دوران از صدا درست استفاده نشود، صدا همچنان گرفته باقی می‌ماند.

از سن 20 70 سالگی صدا تقریبا ثابت بوده وممکن است مقداری به سمت بم شدن پیش رود. از سن 70 سالگی صدا بخصوص در آقایان شروع به زیر شدن میکند (اما هرگز به زیر بودن یک صدای زنانه نمی‌رسد.) همچنین امکان گرفتگی صدا دراین سنین در  نتیجه تغییراتی در ساختمان حنجره (به علت پیری) می‌باشد. برخی صداها در طول تغییرات مربوط به رشد پخته‌تر و پذیرفتنی‌تر می‌شوند و بعضاً با توام شدن با موضوع یا حوزه‌ای خاص به عنوان صدایی ماندگار تلقی می‌شوند. 

آموزش فن بیان و سخنوری مبحث فن بیان-فصل اول

آموزش فن بیان و سخنوری مبحث فن بیان-فصل دوم

 

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت نزد موسسه سخنوران محفوظ می باشد .