سخنوران

آموزش سخنوری و فن بیان مبحث اصول و فنون مذاکرات-فصل ششم

آموزش سخنوری و فن بیان مبحث اصول و فنون مذاکرات-فصل ششم

جملات و عباراتی نسبت به رد و نفی مؤدبانه‌ی طرف مذاکره

1.این گفته طنینی از حقیقت داره و در عین حال باب پرداخت به جزئیات بیشتری را مفتوح می‌گذاره.

2.با تأمل بیشتر بر این موضوع جای یک سؤال خیلی مهم باقی می‌مونه، آیا با واقع بینی ما منطبقه؟

3.یه راه بهتری هم هست که گفتۀ شما را هم شامل میشه...

4.شاید بشود این مسأله را از زاویۀ دید دیگر هم مورد بررسی قرار دارد...

5.تدقیق در این زمینه افق معنائی گسترده‌تری را هم شامل میشه.

6.باید قبول کنیم که همیشه افکار مفروض با مناسبات اجتماعی هم سنگ نیستند وتنها گاهی این هم‌تایی در اِشون دیده میشه.

7.تنها اقامۀ دلیل و برهانه که می‌تونه ثابت کنه ما در موردِ تبیین حدود و قصورش مسامحه نکردیم.

8.گاهی نظارت ما بر آمده از عادات مألوفمونه و تجربیات عمومی را شامل نمی‌شه در این موارد باید کلی‌تر برخورد کنیم.

9.گاهی برای تبیین موضوعات نوین نیاز به تشریح موشکافانه‌تری داریم.

10.سؤالی که در اینجا پیش میاد اینه که آیا ویژگی‌های ممیزۀ طرح را هم در نظر گرفتیم یا نه؟

11.سخنان شما متینه ولی به نظر من می‌تونیم بشکل متفاوت عمل کنیم.

12.من به نظرات شما احترام میذارم اما توجه داشته باشیم راه درست....

13.نقطه نظرات مطروحه شما جبهه جدیدی در مذاکرات ما باز می کنه اما من اعتقاد دارم.... خیلی به ما کمک خواهند کرد.

14.   فرمایشات شما که حاصل سالها تجربه است قابل تأمل است اما اعتقاد من به.....

15.تجارب ارزشمند شما بر کسی پوشیده نیست اما تحقیقات چیزی دیگری را نشان می‌دهد.

16.نظرات شما یک مسکن می‌تواند باشد و بصورت مقطعی مفید اما درمان قطعی در آن نیست.

17.احترام گذاشتن به پیشنهاد شما فریضه است بر من ولی رد فرضیه شما بر من مفروض شده است.

18.بیان جملات شیوای شما حکایت از زحمات شما در این مقوله است ولی راهگشای مشکل پیش رو نیست.

19.مفیوض از بیانات شیرین شما شدیم، ولی پیمودن این مسیر ما را به سرمنزل نمیرسونه.

20.ساقی و می و میخانه همه فراهم باشد

لیک فرمایش تو با خطا توأم باشد.

21.نظر شما برای من کاملاً محترم است ولی نظر من با شما متفاوت است.

22.نظرات شما متین هستند ولی می‌توانیم با کمک هم تصمیم بهتری بگیریم.

23.به نکته خوب و مهمی اشاره کردید ولی به نظر من می‌توان جور دیگری مطرح کرد.

24.به نکته خوبی اشاره کردید. ولی به نظر من جای تأمل دارد.

25.از زحماتی که کشیده‌اید تشکر می‌کنم ولی به نظر من موارد ذکر شده صحیح نمی‌باشند و می‌بایستی به گونه‌ای دیگر مورد بررسی قرار بگیرند.

26.تقریباً تمامی مواردی که مطرح کرده‌اید صحیح هستند بجز اینکه من با این مورد خاص موافق نیستم.

27.من این حرف شما را قبول ندارم اگرچه سخنان شما اکثراً متین می‌باشد.

28.هرچند پیشنهاد شما خوبه ولی نظر بنده رو تامین نمی‌کنه.

29.انتظار پیشنهاد بهتری از شما داشتم، واقعیت اینه که این اون چیزی نیست که مد نظر بنده‌س.

30.با توجه به توافق اولیمون انتظارم بیشتر بود.

31. خُب من پیشنهاد شما رو می‌پذیرم ولی قول نمیدم تو زمان تعیین شده کاررو تحویل بدم.

32.فکر می‌کنم اگه می‌تونستیم اول سر... به توافق برسیم مسائل دیگه راحتتر می‌شه.

33.ترجیح میدم قیمت رو پایین بیارم بشرطی که زمان رو افزایش بدین.

34.من با کمال احترامی که برای شما قائلم امیدوارم قبول نکردن این موضوع را از من بپذیری.

35.این موضوع که بحث شد جامع و کامل بود ولی جوابگوی نیازی‌که ما داریم نیست.

36.احساس می‌کنم برای قبول این موضوع تبادل نظر بیشتری نیاز هست.

37.با موضوع آخری که به این شکل مطرح شد موافق نیستم ولی تردید ندارم که در این مورد نیز با کمی تغییر هم عقیده خواهیم شد.

38.موافق هستید در مورد موضوع مطرح شده بیشتر تبادل نظر بشه که شاید بتوانیم به نظر مشترک برسیم.

39.بی شک شما نیز برای به نتیجه رسیدن این مورد تلاشی می‌کنید اما عدم اشتراک در مواردی، به نتیجه رسیدن را دشوار می کند.

40.عدم پذیرش این مورد ارادت ما را نسبت به شما کم نمی‌کند.

باز هم به این مقاله سر بزنید! مطالب جدیدی در راه است...

 آموزش مذاکرات تجاری، آموزش مذاکره تلفنی، اصول و فنون مذاکرات تجاری،  اصول و فنون مذاکره موفق، اصول و فنون مذاکره با مشتری، هنر مذاکره، اصول و فنون مذاکره در تبلیغات، اصول و فنون مذاکره در اسلام،اصول و فنون مذاکره در خانواده، اصول و فنون مذاکره در قراردادهای بین المللی، اصول و فنون مذاکره و ترفندهای آن، اصول و فنون مذاکره در فروش   

آموزش اصول و فنون مذاکرات-مقدمه

آموزش اصول و فنون مذاکرات-فصل اول

آموزش اصول و فنون مذاکرات-فصل دوم

آموزش اصول و فنون مذاکرات-فصل سوم

 

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت نزد موسسه سخنوران محفوظ می باشد .