سخنوران

آموزش سخنوری و فن بیان درجمع مبحث صدا سازی 4

تمارين تقويت عضلات شانه

مرحله 1: گردن كشيده، سر كمي جدا وصاف، شانه‌ها به سمت بالا، بازو چسيبده به بدن كمي شانه‌ها را نگه مي‌داريم وبعد رها مي‌كنيم.

مرحله2: دستها را پشت سر قرار مي‌دهيم. حركت كششي را كامل انجام مي‌دهيم ودر اين حالت نفس عميق مي‌كشيم  و بعد به صورت آه خارج مي‌كنيم.

مرحله 3:در حالت ايستاده دستها را روي پهلو ودنده‌ها قرار مي‌دهيم وبعد بازدمی عميق از طريق بيني وبعد با شمارش اعداد از 1- 10 نفس را بيرون مي‌دهيم.

مرحله 4:در حالت ايستاده دستها را روي پهلو ودنده‌ها قرار مي‌دهيم وبعد بازدمی عميق از طريق بيني ؛ بعد نفس را روي مصوت اِ ـ آ ـ آيْ ـ اِي   خارج می‌كنيم.

 

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت نزد موسسه سخنوران محفوظ می باشد .