سخنوران

آموزش سخنوری و فن بیان-جایگاه طنز در سخنرانی
بکارگیری از طنز برای انتقاد هم خشکی و ناهمگونی فضا را از میان می برد و هم باعث تلطیف فضا است. گاهی طنز می تواند به نحو بیان سخنور اختصاص یابد و مفهوم مورد نظر را به سرعت انتقال دهد. نکته ای که در اینجا حائز اهمیت است آن است که سخنور حرفه ای نباید به هر قیمتی شنونده را بخنداند تنها کسانی باید از طنز استفاده کنند که حقیقتا در طنز پردازی استعداد خاصی دارند زیرا در غیر این صورت فرد با نتیجه عکس آن مواجه خواهد شد.
نباید به هنگام بیان مطلب طنز، سخنور خود را به لودگی بزند. استفاده از طنز لزوما باید در خدمت هدف سخنران باشد و پیامی را مخابره کند و لاغیر
باید صدای سخنور حالات مختلفی به خود بگیرد زیرا یکنواختی برای مخاطب ایجاد کسالت می کند. سخنور قرار نیست مانند یک نوار ضبط شده صحبت کند.
 
 
 
 
 
 
 
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت نزد موسسه سخنوران محفوظ می باشد .