سخنوران

آموزش سخنرانی زبان بدن فصل نهم

دست دادن سلطه‌جویانه و مطیعانه

اکنون پس از شناخت تأثیر یک فرمان چه با کف دست رو به بالا، چه با کف دست رو به پایین، می‌خواهیم معنای این دو حالت دست را در هنگام دست دادن بررسی کنیم.

فرض کنیم شما با کسی آشنا می‌شوید و به او دست می‌دهید. با این دست دادن می‌توان سه نگرش اساسی را تشخیص داد.

تسلط: «این فرد می‌خواهد بر من مسلط شود. باید حواسم را جمع کنم.»

اطاعت: «می‌توانم بر این فرد مسلط شوم. او کوتاه می‌آید.»

برابری: «از او خوشم آمد. خوب می‌توانیم با هم کنار بیاییم.»

نگرش‌های مذکور کاملاً ناآگاهانه ایجاد شده‌اند. اما زمانی که بر این موضوع واقف باشید، می‌توانید تکنیک‌های دست دادن را که در زیر می‌آید، به کار بگیرید تا برخوردی مثبت ایجاد نمایید.

در هنگام دست دادن، وقتی کف دست به سمت پایین باشد، به معنای تسلط است.. لزومی ندارد که کف دست دقیقاً به سمت زمین باشد، همین که در مقایسه با دست دیگر، به سمت پایین اشاره کند، کافی است. به این صورت طرف مقابل متوجه می‌شود که شما می‌خواهید بر گفت‌وگو مسلط باشید. در یک آزمایش پنجاه و چهار مدیر موفق زیرنظر گرفته می­شدند؛ معلوم شد چهل و دو نفر از آنان نه تنها هنگام دست دادن ابتکار عمل را به دست گرفتند بلکه تسلط خود را هم نشان دادند.

یک سگ موقع تسلیم به پشت می‌خوابد و گلویش را جلو می‌آورد، انسان نیز دست گشوده‌اش را به سمت بالا می‌گیرد تا به خدمت‌گذاری خود اشاره کند. او هنگام دست دادن کف دست‌اش رو به بالا است.  اگر بخواهید کنترل را به دیگری بسپرید یا احساس برتری را به او بدهید، این روش تأثیرگذار است.

همانطور که قبلاً ذکر شد، باید توجه داشته‌باشیم بعضی‌ها دلیل قانع‌کننده‌ای دارند که هنگام دست دادن، احتیاط کنند. زیرا آن‌ها از آرتروز رنج می‌برند و یا شغل‌اشان به شدت دست‌های حساس و ظریف نیاز دارد، بنابر این فشردن ضعیف دست به تنهایی چیزی را ثابت نمی‌کند. حرکاتی که به همراه آن است، برای شناخت فرد تازه به ما کمک می کند. انسان خوش برخورد از حرکات مطیعانه استفاده می‌کند، در حالی که یک آدم عصبی حرکات سلطه‌جویانه را به کار می‌برد.

وقتی دو نفر سلطه‌جو به هم دست می‌دهند، به مبارزه‌ای سمبولیک وارد می‌شوند، چرا که هر دو سعی می‌کنند دست دیگری را به وضعیت مطیعانه بکشاند و نتیجه این خواهد شد که هر دو دست در حالت عمود قرار می‌گیرد. این حالت، حس جلب توجه و به رسمیت شناختن متقابل را منتقل می‌کند. پدر این گونه به پسرش دست می‌دهد: « دست دادن مردانه».

اگر بخواهید دست فرد سلطه جویی را به زیر بکشید، نه تنها سخت است بلکه تلاش شما کاملاً آشکار خواهد بود. البته روش کاملاً ساده‌ای وجود دارد تا بتوان فرد سلطه‌جو را خلع سلاح کرد. این روش نه تنها کمک می‌کند تا کنترل را در دست بگیرید بلکه می‌توانید از فرد مورد نظر نیز زهرچشم بگیرید، چرا که شما پا به حریم شخصی او گذاشته‌اید. برای خلع سلاح حریف، به محض این که حریف برای سلام کردن دست‌اش را دراز کرد، با پای چپ جلو بروید.  بعد پای راست خود را جلو بکشید و از سمت چپ طرف مقابل حرکت کنید، به شکلی که به حریم شخصی او وارد شوید.حالا مانور خود را تکمیل کنید و پای چپ را در سمت راست بگذارید و بعد حرکت دست را انجام دهید.

آموزش زبان بدن

آموزش زبان بدن فصل اول

آموزش زبان بدن فصل سوم

آموزش زبان بدن فصل چهارم

آموزش زبان بدن فصل پنجم

 

 

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت نزد موسسه سخنوران محفوظ می باشد .