سخنوران

آموزش حضوری و مکاتبه ای اصول و فنون مذاکره

بررسی جدی مذاکره که دو سویه می باشد برای رسیدن به  نفعی  مشترک که نیازمند دانشی ویژه و مستقل دارد

"سرفصل های کتاب مذاکرات"

ارتباطات

مذاکرات

دلایل مهم بودن خرد مذاکراتی

هدف

بازخورد وبرخورد

مبانی تحلیل

ظاهر

تحلیل رفتارهای انسانی

تحلیل زبان بدن

تشخص مذاکره ای

برخوردها

شروع، بسط وپایان مذاکره

سوال کردن در مذاکره

نحوه ارائه پیشنهاد

دام ‌های مذاکره‌ ای

امتیازات

لحن

مذاکرات تلفنی

نکاتی در مورد فروش

شعارهای مذاکره ‌ای

جملات وعباراتی ویژه درخصوص مذاکرات

اظهارنظرمثبت نسبت به طرف مذاکره

جملات شایع ولازم در مذاکره و عقاید مذاکره ‌ای

اظهار نظر مثبت نسبت به طرف مذاکره و ایجاد تلطیف روحیه طرف رابطه

جملات وعبارات نسبت بهر دو نفی مؤدبانه‌ یطرف مذاکره

جملات همیشگی شایع و لازم در مذاکرات

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت نزد موسسه سخنوران محفوظ می باشد .